Pojištění on-line

Pro pocit klidu a bezpečí na cestě Vám nabízíme možnost sjednání pojištění on-line z našich webových stránek. Pokud této služby využijete, obdržíte e-mailem potvrzení o uložení objednávky, která Vám bude aktivovaná obratem po připsání pojistného na náš účet. Aktivací objednávky získáte přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček pojišťovny.

Cestovní pojištění

UNIQA pojišťovna a Česká pojišťovna Sjednat pojištění online

Nabídka pojištění je výběr z produktů UNIQA pojišťovny a České pojišťovny. Najdete zde kompletní balíčky cestovního pojištění obsahující pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění zavazadel, případně rozšířené o pojištění storna. Nabídka obsahuje také samostatné pojištění storna letenky. Pro dražší dovolené mimo Evropu je vhodný „Komplet se stornem zájezdu“ s limitem plnění storna až 100.000 Kč/os. platný do celého světa na dobu až 60 dní za jednu paušální cenu.

Pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt

pojišťovna D.A.S. Sjednat pojištění online

Jako novinku na českém pojistném trhu nabízíme možnost krátkodobého pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt ve spolupráci s D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Pojištění Vám zajišťuje právní ochranu v případech, kdy spácháte přestupek, budete-li obviněni ze spáchání trestného činu z nedbalosti apod. Naopak však pojistná ochrana zajišťuje vymáhání Vašich oprávněných nároků ze škod na majetku (vozidle) nebo zdraví, ke kterým dojde vinou třetí osoby a které by jste asi nebyli schopni po návratu z cest vymáhat po viníkovi. Pojištění doporučujeme minimálně ke všem cestám vlastní dopravou a k cestám, jejichž cílem je provozování sportů, při kterých můžete ublížit na zdraví jiné osobě, např. lyžování a snowboarding. Právní ochrana platí pouze na území Evropy!