Seznam zájezdů

Íránský kaleidoskop, č. 161012, poznávací zájezd 2016


Místo: Asie, ..Írán
Termín: 12.10.2016 - 31.10.2016 (20 dní)
Cena: 50 900,- Kč...sleva 4000,- Kč
hostely, levnější ubytování snídaně autobusy, vlaky, místní doprava letecky poznání 

 

Délka tras: letecky 9 000km, místní doprava 3200 km

Počasí:

vzduch 15 - 31°C 

Odlet: Vídeň

Cena zahrnuje:

 

 

 

Cena nezahrnuje:

letenka Vídeň-Teherán a zpět vč. let. tax a poplatků, ubytování v levnějších hotelích (většinou dvou/třílůžkové pokoje, ve vesnicích vícelůžkové; místní doprava – autobus, mikrobus, taxi; vízum a jeho vyřízení, snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály, večeře na seznamovacím večírku.2-3 noční přejezdy komfortními autobusy, pojištění CK proti úpadku.

 

strava (200 USD), vstupy (150 USD), spropitné, případné fakultativní výlety nad rámec uvedeného programu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Případné pojištění storna letenky ze zdravotních důvodů a cestovní pojištění 700 Kč. Jednolůžkový pokoj příplatek 5900,- Kč.

Od 6 účastníků. Fotografové vítáni. Přihlášky nejpozději do 20.8.2016

Drobné změny programu vyhrazeny.

Itinerář zájezdu

Program zájezdu

1.–2. den: Vídeň – Teherán. Moderní srdce dnešního Íránu: největší diamant na světě Darijáje núr, Národní muzeum, hrobka imáma Chomejního, bloudění uličkami bazaru, moderní palác Mohammada Rezy Šáha.

3. – 4.den: Teherán – Hamadán. Cesta do nejstaršího íránského města Hamadán na úpatí pohoří Zargos. Avicenovo mauzoleum z let 1951-1953 v podobě kosmické rakety a hrobka biblických postav Ester a Mordochaje - židovská kultura v konfrontaci s islámem. Páteční mešita z 18. století a rodinná hrobka Alavijů - nejstarší islámská památká ve městě. Vesnice Alí Sadr s hliněnými domy na kůlech a s nejvýznamnějšími vodními krasovými jeskyněmi v Íránu. Abad Abásovo údolí s vodopádem Gandžnáme. Významný nápis od krále Dáreia I. a jeho syna Xerxa, který je ve staroperštině, akadšitně a elmaštině.

5. – 7. den: Hamadán – Sanandaž – Kermánšáh. Přírodní i historické krásy provincie Kordestán: půvabné horské kurdské vesnice - Howraman a Palangan. Sanandadž – centrum íránského súfismu, Bísotún  –slavný behistúnský nápis krále Dáreia, Kermánšáh – sásánovské reliéfy v Táke Bostán.

8. den: Súsy. Vykopávky hlavního města achajmenovské říše, francouzská pevnost, hrobka židovského i muslimského proroka Daniela; Čogá Zambíl - elamitský zikkurat; noční přejezd do Šírázu.

9. den: Šíráz. Město opěvované perskými básníky: hrob Háfeze (perského národního básníka), perské zahrady, mešity, bludiště spletitých uliček bazaru.

10. den: Persepolis. Velkolepé trosky bývalé slávy krále Xerxa a Dáreia (zničena Alexandrem Velikým); Pasargady - hrobka zakladatele perské říše Kýra Velikého, Nakše Rostam - ve skalách vytesané hrobky achajmenovských králů. Noční přejezd do Kermánu.

11. den: Kermán. Přejezd na severovýchod do pouštního města. Náměstí Arg, hammám (již nefunkční unikátně dekorované lázně), páteční mešita, návštěva místní cukrárny a Hosseinije – mešita spojená se symbolickým hrobem Imáma Hosseijna, Sartasari bazar.

12.–13. den: Okolí Kermánu. Město Rajen (hliněná pevnost, hřbitov mučedníků), Mahan – významná sufíjská svatyně Šáh Nematollah Vali, perské terasovité zahrady, Džupar. PoušťLut a oblast Kaluts a jeho fantastické útvary v poušti. Karavanseraje v poušti i kanáty – mistrovské mnohakilometrové podzemní vodovody. Návrat do Kermánu.

14.–16. den: Jazd a okolí. Příjezd do Jazdu, pouštního města a centra zoroastrovského náboženství. Páteční mešita, komplex Čachmáq, zahrady Doulat, muzeum kanátů.Výlet do pouštní vesnice Čaranaq, významné zoroastrijské poutní místo Čak Čak, město Mejbod - návštěva citadely, zoroastrovské věže mlčení. Hliněný hrad Sarjazd, město Fahraj - hliněná mešita, poušť u města Bafgh - majestátní písečné duny se západem slunce, návrat do Jazdu a odjezd busem do Isfahánu.

17.–18. den: Isfahán. Prohlídka nejhezčího íránského města a jednoho z nejhezčích měst naší planety jako sídlo safavidských králů. Slavné náměstí Maidan-e-Nakš-e-Jahan - druhé největší náměstí na světě, Imámova mešita (vrchol islámské architektury), mešita šejka Lotfolláha s mimořádnými mozaikami, palác Ali-Qapu. Historický most Sio-se Pol přes řeku Zayandeh.

     Arménská katedrála Vank z doby Safavidů; Chehel-Sotun – palác čtyřiceti sloupů, královské zahrady; minarety Jonban, tzv. kývající se minarety.

19. den: Teherán, návštěva symbolu města - památníku Azadi, palác Golestan, nákupy.

20. den: Teherán – Vídeň. Odlet domů.